Tarieven
Het eerste consult bestaat uit:
• Intakegesprek: waarbij het reeds door u ingevulde vragenformulier en bijgehouden eetdagboek (ongeveer een week) besproken worden.
• Es Teck screening
• Uitleg en bespreking van de gemeten resultaten
• Voedingsadviezen
• Opstellen van een analyserapport, deze wordt per mail toegestuurd
Tijdsduur met cliënt: 1,5 tot 2 uur
Kosten: € 125,-

Vervolgconsult
Het vervolgconsult dient ter controle of de therapie een verbetering te zien geeft in de gemeten waarden en helpt bij het daadwerkelijk veranderen van gewoontes en daarmee bij het voorkomen van terugval. Deze behandeling vindt normaliter circa 4 tot 6 weken na de start van de behandeling plaats en bestaat uit:
• Update-gesprek
• Tweede Es Teck screening
• Uitleg en bespreking van de gemeten resultaten
• Vervolg voedingsadvies
• Opstellen van een analyserapport, deze wordt per mail toegestuurd
Tijdsduur met cliënt: ongeveer 1 uur
Kosten: € 75,-

Overige tarieven op aanvraag.